CÔNG TY CP RƯỢU QUỐC TẾ
Giải bóng đá 3ZOKA và các nhà hàng mở rộng !
Cập nhật lúc : 15:57 19/06/2017

GIẢI ĐẤU NĂM NAY GỒM 6 ĐỘI THAM DỰ:

1) Đội bóng 3ZOKA Vodka

2) Đội nhà hàng Sầm Sơn

3) Đội nhà hàng

Giải bóng đá 3ZOKA và các nhà hàng mở rộng !
Giải bóng đá 3ZOKA và các nhà hàng mở rộng !
Giải bóng đá 3ZOKA và các nhà hàng mở rộng !
Giải bóng đá 3ZOKA và các nhà hàng mở rộng !
Giải bóng đá 3ZOKA và các nhà hàng mở rộng !CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU QUỐC TẾ
Nhà máy: Khu công nghiệp Tiên Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh
Tel: + 84 241 3734 938
Fax: +84 241 3734 939
Email: contact@gscvn.com
website: gscvn.com